Oferta i cennik

 • Edukacja i opieka od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00–17.30
 • Lekcje matematyki, języka angielskiego oraz hiszpańskiego prowadzone w niewielkich grupach
 • Realizacja Podstawy Programowej
 • Praca metodą projektów edukacyjnych
 • Realizacja ogólnopolskich projektów edukacyjnych oraz innowacji pedagogicznych
 • Bogata oferta zajęć dodatkowych: językowych, sportowych – piłka nożna, SKS, akrobatyka; artystycznych – chór, taniec, nauka gry na gitarze; szachy, informatyka,
 • Udział w konkursach kuratoryjnych
 • Wycieczki
 • Udział w różnorodnych akcjach charytatywnych
 • Opieka psychologiczno – pedagogiczna
 • Opieka logopedyczna
 • Przerwy śródlekcyjne spędzane na świeżym powietrzu
 • Godzinna przerwa regeneracyjna w zajęciach dla kl. 1-3

Oferta szkoły każdego roku ulega modyfikacji.


Wpisowe i czesne

Jedno dziecko w szkole Rodzeństwo dwojga dzieci w szkole Rodzeństwo trojga dzieci w szkole
pierwsze dziecko drugie dziecko pierwsze dziecko drugie dziecko trzecie dziecko
Wpisowe –
jednorazowe
800 PLN 800 PLN 800 PLN 800 PLN 800 PLN 800 PLN
Czesne –
stawka miesięczna
800 PLN 800 PLN 680 PLN 800 PLN 580 PLN 230 PLN

Żywienie

Jedno dziecko w szkole Rodzeństwo dwojga dzieci w szkole Rodzeństwo trojga dzieci w szkole
pierwsze dziecko drugie dziecko pierwsze dziecko drugie dziecko trzecie dziecko
Obiad –
stawka dzienna
8 PLN 8 PLN 8 PLN 8 PLN 8 PLN 100 PLN miesięcznie
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH