ODDAJ KSIĄŻKĘ!! ODDAJ KSIĄŻKĘ!! ODDAJ KSIĄŻKĘ!! ODDAJ KSIĄŻKĘ!!

Uczniowie z „Młodego Wolontariatu” zapraszają serdecznie do zbiórki książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych organizowanej przez Fundację Zaczytani.org.

Prosimy o przyniesienie książek wydanych po 2000 roku – ważne, aby były w bardzo dobrym stanie technicznym. Zbieramy takie książki, które przekazalibyście bliskim w potrzebie.

Zebrane książki przekażemy do magazynu w Gdyni, a stamtąd zostaną rozwiezione do szpitali, hospicjów, domów dziecka, domów pomocy, świetlic wiejskich i środowiskowych, oraz centrów aktywności lokalnej.

Kochani!!! Książki zbierane są tylko do 26.05. To tylko tydzień i aż tydzień!

Spieszmy się szerzyć ideę czytelnictwa wśród Pacjentów oraz tworzyć społeczne biblioteki w placówkach medycznych na terenie Polski.

Książki można oddawać do biblioteki od 16.05 do 24.05.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH