Niezwykłe spotkania

W piątek 23 października odbędą się warsztaty edukacyjne w ramach projektu „Niezwykłe spotkania”.
Autorstwem projektu jest Fundacja VERBA.
W projekcie biorą udział dzieci 4-letnie. Nasze przedszkolaki dowiedzą się czym jest niepełnosprawność. W programie spotkanie z bohaterami bajek „Leon i jego nie-zwykłe spotkania”. Wspólne gry i zabawy, rysowanie i kolorowanie. Głównym celem warsztatów jest budowanie przyjaznego klimatu dla integracji od wieku wczesnodziecięcego, kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec ludzi z niepełnosprawnością – zrozumienie, szacunek, wrażliwość, empatia, umiejętność dostrzegania podobieństw i różnic między ludźmi. Warsztaty uczą dzieci, że niepełnosprawność nie stanowi bariery w zawieraniu przyjaźni i we wspólnej zabawie.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH