Gminny konkurs recytatorski pt.: „POLSKA, NASZA OJCZYZNA”

Dnia 22 marca w naszym Przedszkolu odbędzie się gminny konkurs recytatorski pt.: „POLSKA, NASZA OJCZYZNA” pod patronatem Wójta Gminy Kolbudy Pana Andrzeja Chruścickego.

Do konkursu zgłosiło się 10 uczestników. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 5/6 lat z naszej gminy.

Celem konkursu jest: – włączenie się w obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, który obchodziliśmy 21 lutego;

– kształtowanie świadomości językowej małych Polaków i propagowanie dbałości o poprawność polszczyzny;

– kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie ich na piękno,  tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

Konkurs będzie także  okazją to do tego, by budzić wśród najmłodszych poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem a także do wzmacniania więzi i integracji placówek oświatowych z terenu naszej gminy.

Z naszego Przedszkola weźmie udział troje uczestników, wszyscy trzymamy za nich kciuki.

Nagrody ufundowali: Dyrekcja CET oraz Wójt Gminy Kolbudy.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH