Konkurs pt. „Czary-mary”

Szkoła Podstawowa CET zaprasza do udziału
w poświątecznym konkursie
pt. „Czary-mary”
dla klas 1-3
oraz klasy „0”
Po świątecznych prezentach, pozostają opakowania, papiery i wstążki,
nie
wyrzucaj ich!
Stwórz kolaż, mozaikę lub płaskorzeźbę !

1. CEL KONKURSU:
– uwrażliwienie na kwestię zminimalizowania odpadów i ponowne wykorzystanie niepotrzebnych
opakowań po prezentach świątecznych.
– rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej uczniów
– inspirowanie do pracy twórczej
– kształtowanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi
– uwrażliwienie na kwestie związane z ochroną środowiska.

2. ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa CET w Kowalach

3. ZASADY KONKURSU:
Zadaniem uczestników konkursu jest stworzenie pracy: pt: „Czary-mary”
Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane autora (imię i nazwisko dziecka, wiek
oraz imię i nazwisko opiekuna grupy / rodzica i szkoły)

4. TECHNIKI I FORMAT PRAC:
– mozaika, kolaż, płaskorzeźba, możliwość dodania techniki malarskiej, rysunkowej.
– Format pracy, A3, A4

5. ADRESACI KONKURSU:
– I grupa: klasa „0”
– II grupa: klasy I-III
Konkurs skierowany jest do uczniów z gminy Gdańsk, gminy Pruszcz Gdański, gminy Kolbudy.

6. OCENA PRAC:
Kryteria oceny prac:
– zgodność z tematyką
– oryginalność pomysłu
– ciekawa technika
-samodzielne wykonanie pracy
-staranność i estetyka obrazu
Oceny prac dokona powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa.

7. TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Prace wykonane i opisane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć do dnia 12.01.2018. Prac nie
należy składać!

8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
Wyniki Konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej CET
www.cet-edu.pl zakładka: Szkoła.
Ogłoszenie wyników odbędzie się 17 stycznia, zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej.
Uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie nagród nastąpi w dniu 20 stycznia 2018r.

9. NAGRODY
Organizatorzy Konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych prac nagrody rzeczowe.
Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród i
dyplomów, połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej w Szkole Podstawowej CET
w Kowalach, w dniu 20.01.2018 r.
Na podstawie kryteriów zostaną nagrodzone 3 najlepsze prace w każdej kategorii:
1 miejsce – w kategorii klas „0” oraz w kategorii klas 1-3
2 miejsce – w kategorii klas „0” oraz w kategorii klas 1-3
3 miejsce – w kategorii klas „0” oraz w kategorii klas 1-3
oraz wyróżnienia dla każdej z kategorii.

10. UWAGI
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zaprezentowania prac w formie wystawy
pokonkursowej. Prace zostaną wyeksponowane w Szkole Podstawowej CET.
Prace przechodzą na własność organizatorów.
Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac wynikające z ich
niewłaściwego transportu.
Prace można przesyłać droga pocztową lub przekazać bezpośrednio organizatorowi konkursu.
Prace zbiorcze nadesłane z jednej placówki powinny zawierać imienna listę zawierającą dane autorów
prac( imię i nazwisko, adres szkoły, telefon kontaktowy)
Organizator konkursu nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych oraz
dojazdem na uroczystość wręczenia nagród zwycięzcom
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.

Wszystkich dodatkowych informacji udziela:
Łucja Styn
stynlucja@gmail.com
Karolina Lange- Wyszyńska
langekarolina@op.pl
Kinga Jóźwiak
kinga.mgosir@op.pl
sekretariat szkoły: 505-650-500

Zapraszamy do udziału !!!
Koordynatorzy
konkursu

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH