Konkurs Gminnej Biblioteki Publicznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Kolbudach ogłasza konkurs plastyczny promujący literaturę dla dzieci:
„Mieszkańcy mojej wyobraźni – galeria ilustracji do poezji i prozy dziecięcej” – osiemnasta edycja.

Ukochana postać literacka, zilustrowany fragment wiersza lub powieści, bajki, baśni czy opowiadania może się znaleźć na twoim rysunku lub obrazie.

Konkurs przewidziany jest dla dzieci  do lat 12 (mieszkańców lub uczniów) z terenu gminy Kolbudy.

(Na odwrocie ilustracji proszę podać imię i nazwisko oraz wiek uczestnika konkursu, adres placówki, którą reprezentuje, klasę, ewentualnie adres domowy, nr telefonu; tytuł i autora ilustrowanego utworu).

Rodzic lub opiekun dziecka powinien podpisać oświadczenie dla uczestnika konkursu plastycznego. (Oświadczenie to proszę dostarczyć osobno – wzór dostępny w siedzibie biblioteki).

Dziecko może złożyć tylko jedną pracę. Prace muszą być wykonane jednoosobowo.

Składanie prac plastycznych do 8 listopada 2019 r. (piątek)  w siedzibie biblioteki przy ul. Staromłyńskiej 1.  Będą nagrody! Rozwiązanie konkursu i wystawa prac 20.11.2019 r.

Pobierz: Regulamin konkursu i oświadczenie

 

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH