Edukacja regionalna

Edukacja regionalna odbywa się u nas poprzez naukę języka kaszubskiego, poznawanie kultury i historii Kaszub. Bierzemy udział w ciekawych wycieczkach, które są dla uczniów bezpłatne. Odwiedzamy miejsca takie jak np.: Szymbark, Kartuzy, Kościerzyna, gdzie bierzemy udział w różnorodnych warsztatach, zwiedzaniu, dzięki czemu poznajemy nasz piękny region.

Lekcje spędzamy na rozwijaniu aktywności twórczej uczniów: uczymy się języka poprzez śpiewanie kaszubskich piosenek, uczymy się kultury poprzez tworzenie własnych prac, a historii przez słuchanie pasjonujących opowieści nauczyciela.

Edukacja regionalna ma służyć poznaniu przez uczniów własnej tożsamości i kształtowaniu postaw tolerancyjnych, otwartych, nastawionych na pluralizm, rozumienie i akceptację różnych kultur.

W trakcie nauki rozwiniemy następujące zagadnienia:

– najbliższe otoczenie domu rodzinnego, sąsiedztwa i szkoły,

– ogólna charakterystyka geograficzna i kulturowa regionu oraz jego podstawowe nazewnictwo; główne symbole regionalne,

– język regionu,

– elementy historii regionu i ich związki z historią i tradycją własnej rodziny,

– lokalne i regionalne tradycje, święta, obyczaje i zwyczaje,

– miejscowe podania, przysłowia, muzyka, architektura, plastyka, tradycyjne rzemiosło, sztuka ludowa i folklor,

– sylwetki osób zasłużonych dla środowiska lokalnego, regionu i kraju.

 

 

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH