Dzień liczby π

Uczniowie z danej klasy dzielą się na 3 drużyny: A, B i C. Następnie dostają zaszyfrowaną informację o miejscu, gdzie znajduje się koperta z zadaniem. Po rozszyfrowaniu wybrane osoby udają się w odpowiednie miejsce po kopertę. W niej znajduje się zadanie matematyczne. Muszą je rozwiązać. Rozwiązaniem zadania będzie odpowiednia cyfra z rozwinięcia dziesiętnego liczby π. Po poprawnym rozwiązaniu kapitan drużyny udaje się na hol główny i szuka podanej liczby z rozwinięcia dziesiętnego. Następnie czynności są powtarzane jeszcze dwa razy. Każda drużyna odkryje 3 cyfry z rozwinięcia dziesiętnego, każda klasa odkryje ich 9, co łącznie da 26 liczb po przecinku (plus cyfra 3). Podczas zabawy będą wyświetlone prezentacje o liczbie π przygotowane przez uczniów.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH