Dlaczego inteligencje wielorakie?

„Chcę, aby moje dzieci, zrozumiały świat, ale nie tylko, dlatego, że świat jest fascynujący i umysł ludzki jest ciekawy. Chcę, żeby to zrozumiały tak, że będą miały możliwości, by uczynić go lepszym miejscem” (Howard Gardner 1999: 180-181).

Zmieniające się potrzeby i możliwości dzieci zmuszają współczesne placówki edukacyjne do wprowadzenia w życie nowych metod w zakresie nauczania oraz wychowania. Nasza nowatorska koncepcja kształcenia zainspirowana została teorią inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, która zrewolucjonizowała sposób myślenia o inteligencji i samym uczeniu. Howard Gardner wyróżnił osiem rodzajów inteligencji:

  • inteligencja językowa – mocną strona dziecka o tym rodzaju inteligencji jest umiejętność wypowiadania się, opowiadania, rymowania; lubi ono słuchać baśni łatwo zapamiętuje wierszyki i nowe słowa,
  • inteligencja logiczno-matematyczna – dziecko lubi rozwiązywać zadania, łamigłówki¸ liczyć, planować swój czas, pracuje zawsze w skupieniu,
  • inteligencja przyrodnicza – dziecko interesuje się przyrodą, posiada dużo wiadomości na temat wielu roślin czy zwierząt, chętnie ogląda książki i filmy przyrodnicze, uwielbia wyprawy do lasu, parku, na łąkę, interesuje się innymi krajami,
  • inteligencja muzyczna – dziecko lubi śpiewać, często nuci pod nosem, gra na jakimś instrumencie lub marzy o rozpoczęciu gry, łatwo przychodzi mu wyklaskiwanie rytmów, wymyślanie nowych melodii, uwielbia słuchać muzyki,
  • inteligencja kinestetyczna – ruch stanowi żywioł dziecka: lubi ono biegać, skakać, grać w różne gry, tańczyć, pływać, sprawia mu też przyjemność ręczne wykonywanie różnych rzeczy,
  • inteligencja wizualno-przestrzenna – dziecko chętnie rysuje, maluje, wycina, lepi; kolory i faktury to jego żywioł,
  • inteligencja intrapersonalna – dziecko pragnie poznawać swoje potrzeby i możliwości, posiada duży wgląd w siebie,
  • inteligencja interpersonalna – dziecko lubi bawić się w grupie i poznawać rówieśników, często przewodzi w zabawie.

Dlaczego Teoria Inteligencji Wielorakiej Gardnera?

Obserwując dzieci, widzimy, że każde z nich odbiera i poznaje świat w niepowtarzalny sposób. Uwzględniając ich naturalne predyspozycje i preferencje, można stworzyć im warunki do efektywnego uczenia się oraz przygotować do życia w zmieniającej się rzeczywistości. Teoria inteligencji wielorakiej pozwala nauczycielowi świadomie kierować procesem nauczania, dobierać nowatorskie metody i sposoby pracy z uczniem dostosowane do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Na początkowym etapie edukacji dziecko potrzebuje wsparcia, aby mogło w pełni rozwinąć swój potencjał, poznać swoje mocne strony, budować wiarę we własne możliwości i umiejętności. Uwzględniając naturalne predyspozycje i preferencje dzieci, można stworzyć im warunki do efektywnego uczenia się oraz przygotować do życia w zmieniającej się rzeczywistości. Dzięki znajomości profilu inteligencji każdego ucznia, jego zainteresowań i potrzeb, możliwe będzie stworzenie takiej atmosfery nauczania, by nie zatracić w dzieciach ich naturalnej kreatywności, ciekawości poznawczej oraz otwartości na wiedzę. Zajęcia edukacyjne prowadzone w sposób różnorodny i ciekawy nie tylko umożliwią dzieciom zdobywanie wiedzy w optymalny dla nich sposób, ale również dadzą szansę wykazania się różnego rodzaju umiejętnościami. Indywidualne podejście do każdego dziecka umożliwi nam stworzenie warunków do jego wszechstronnego rozwoju – jego rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i ruchowego.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH