Baw się i ucz

Eksperymenty Małego Badacza

Celem zabawy poprzez eksperymenty jest budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka. Stawianie i rozwiązywanie problemów, pomoże dziecku w prosty sposób dostrzec związek między przyczyną, a skutkiem.

Woda na posterunku

Każde dziecko lubi zabawy z wodą. Celem zabaw z wykorzystaniem wody jest aktywizowanie ciekawości, pobudzanie kreatywności, aktywności poznawczej oraz rozwijanie twórczego myślenia. Dzięki poniższym zadaniom w sposób przyjemny i w formie zabawy, dziecko będzie w stanie dokonać ciekawych doświadczeń.

Zabawy kreatywne

Są to za zajęcia, na których przy pomocy różnych technik plastycznych wykonujemy prace plastyczne przy użyciu różnych materiałów. Celem tych zajęć jest m.in. rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci, rozwijanie twórczego myślenia, rozwój motoryki małej. Większość z tych rzeczy można zrobić razem z dziećmi w czasie wolnym.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH