AKCJA EKOPHONE

Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w zbiórce zużytych telefonów komórkowych “EKOPHONE”.
WAŻNE: Telefony muszą być bez baterii.
Telefony prosimy dostarczać opiekunom Samorządu Uczniowskiego: Pani Luizie Napiątek lub Pani Elwirze Zabłockiej.
UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH