Projekt “Robimy gry planszowe”

Miesiąc październik był miesiącem gier planszowych. Każda z grup przeprowadziła pogadankę na temat “Dlaczego gramy w gry planszowe?” i powstały plakaty z odpowiedziami dzieci. Każda z grup stworzyła swoją grę planszową. W poniedziałek 30 października grupy będą wymieniały się między sobą swoimi grami.

 

Pobierz: Projekt edukacyjny

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH