Obrady Optymistycznego Sejmu

W dniu 28 września, w grupach 5 i 6 letnich odbyły się “Obrady Optymistycznego Sejmu”. W każdej z grup wybrano Marszałka Sejmu oraz została uchwalona ustawa o dobrym zachowaniu. Dzieci same podawały przykłady:
*Przedszkolaki nie biegają po przedszkolu.
*Przedszkolaki nie biją .
*Podczas posiłku nie rozmawiamy.
*Zgodnie się bawimy.

UDOGODNIENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH